Kämpar ditt barn med oro och ångest
Välkommen till vår föräldraföreläsning!

Välkommen på en föreläsning för dig som vill veta mer om oro och ångest och hur du kan stötta ditt oroliga barn.

Utbildningen kommer att ske via internet på Zoom
Den 8/3 kl 15.00-16.30.
Vid intresse, anmäl er på tel: 08-26 12 65

lodrät_linje_grön

Trött på konflikter med ditt barn?
Välkommen till vår föräldraföreläsning!

Välkommen på en föreläsning för dig som vill lära dig mer om konflikthantering i ditt föräldraskap.

Utbildningen kommer att ske via internet på Zoom
Den 29/3 kl 15.00-16.30.
Vid intresse, anmäl er på tel: 08-26 12 65

 

Kämpar ditt barn med oro och ångest
Välkommen till vår föräldraföreläsning!

Välkommen på en föreläsning för dig som vill veta mer om oro och ångest och hur du kan stötta ditt oroliga barn.

Utbildningen kommer att ske via internet på Zoom
Den 8/3 kl 15.00-16.30.
Vid intresse, anmäl er på tel: 08-26 12 65

 

Trött på konflikter med ditt barn?
Välkommen till vår föräldraföreläsning!

Välkommen på en föreläsning för dig som vill lära dig mer om konflikthantering i ditt föräldraskap.

Utbildningen kommer att ske via internet på Zoom
Den 29/3 kl 15.00-16.30.
Vid intresse, anmäl er på tel: 08-26 12 65

 

RIKTAR SIG MOT

Vårdtjänsten omfattar barn och ungdomar i
åldrarna 0-17 år med symtom på psykisk ohälsa och
som riskerar att utveckla psykisk sjukdom som
depression och ångest.

Vi erbjuder även samtal och föräldrastöd med psykolog, psykoterapeut eller kurator.

lodrät_linje_grön

VID AKUTA FALL

För akuta ärenden skall ni ta kontakt med
akutsjukvården i första hand.

RIKTAR SIG MOT

Vårdtjänsten omfattar barn och ungdomar i
åldrarna 0-17 år med symtom på psykisk ohälsa och
som riskerar att utveckla psykisk sjukdom som
depression och ångest.

Vi erbjuder även samtal och föräldrastöd med psykolog, psykoterapeut eller kurator.

VID AKUTA FALL

För akuta ärenden skall ni ta kontakt med
akutsjukvården i första hand.