RIKTAR SIG MOT

Vårdtjänsten omfattar barn och ungdomar i
åldrarna 0-17 år med symtom på psykisk ohälsa och
som riskerar att utveckla psykisk sjukdom som
depression och ångest.

Vi erbjuder även samtal och föräldrastöd med psykolog, psykoterapeut eller kurator.

VID AKUTA FALL

För akuta ärenden skall ni ta kontakt med
akutsjukvården i första hand.