FOKUS PÅ

en Barnmedicinsk mottagning som tar emot
barn och ungdomar i åldrarna 0 till och med 17 år
som har en komplicerad sjukdomsbild ex Suspekt
Allergi, Astma, Diabetes, Mellitus samt TB.
På vår sjuksköterskemottagning gör vi
uppföljningar efter läkarbesök. Vi erbjuder även och
andra undersökningar, exempelvis pricktest,
spirometri, inhalationer och enklare provtagning.

VID AKUTA FALL

För akuta ärenden skall ni ta kontakt med
akutsjukvården i första hand.