Vi har öppet som vanligt.
Välkommen att kontakta oss!

Vi har flyttat upp till våning 2, ingång från parkeringen på övre plan.

Samtalsstöd på BUMM med anledning av Corona

Flera barn, unga och föräldrar känner oro med anledning av coronavirusets spridning.
Om du behöver prata med någon om din oro, är du välkommen att kontakta mottagningen för att få samtalsstöd av kurator.

Du når oss på telefonnummer 08-26 12 65

Läkarmottagningen

Mottagning för barn från 0 – 17 år som har en komplicerad
sjukdomsbild t ex. suspekt allergi, astma, diabetes, mellitus eller TB.

Sjuksköterskemottagning

Sjuksköterskemottagningen erbjuder uppföljningar samt
exempelvis pricktest och inhalationer.

Psykisk ohälsa

Omfattar barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år som riskerar att utveckla psykisk sjukdom som depression och ångest.

Utredningar

Vi genomför neuropsykiatriska utredningar med frågeställning ADHD/ADD.