RIKTAR SIG MOT

Vårdtjänsten omfattar barn och ungdomar i
åldrarna 0-17 år med symtom på psykisk ohälsa och
som riskerar att utveckla psykisk sjukdom som
depression och ångest.

Vi erbjuder även föräldrastöd för dig som har barn med diagnosen obesitas.

VID AKUTA FALL

För akuta ärenden skall ni ta kontakt med
akutsjukvården i första hand.