VÅRA UTREDNINGAR

Vi genomför neuropsykiatriska utredningar med
frågeställning ADHD/ADD. Vid dessa utredningar kommer ni att träffa barnläkare specialiserade inom barnneurologi samt psykolog.

Vi erbjuder samtal och föräldrastöd för dig med barn som har diagnosen ADHD.

VÅRA UTREDNINGAR

Vi genomför neuropsykiatriska utredningar med
frågeställning ADHD/ADD. Vid dessa utredningar kommer ni att träffa barnläkare specialiserade inom barnneurologi samt psykolog.

Vi erbjuder samtal och föräldrastöd för dig med barn som har diagnosen ADHD.