RIKTAR SIG MOT

Vi genomför neuropsykiatriska utredningar med
frågeställning ADHD/ADD.

Vi erbjuder samtal och föräldrastöd för dig med barn som har diagnosen ADHD.

VID AKUTA FALL

För akuta ärenden skall ni ta kontakt med
akutsjukvården i första hand.